BLOG

  /   07.08.2018

Nawiewniki okienne: montować czy nie? Podpowiadamy!

 Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważne jest zapewnienie skutecznej wentylacji pomieszczeń. Brak wymiany powietrza jest najczęstszą przyczyną rozwoju grzybów i pleśni, a także groźnych drobnoustrojów. W skrajnych przypadkach niedziałająca wentylacja w połączeniu z niesprawnym systemem grzewczym może doprowadzić do tragedii. Właściciele nowych, ale i starych budynków, coraz częściej interesują się więc kwestią montażu nawiewników okiennych. Czy to rzeczywiście rozwiązanie na problemy z wentylacją grawitacyjną?

Czym właściwie jest nawiewnik okienny? 

Mamy tutaj na myśli niewielkie urządzenie, które montuje się na górnej ramie okna. Jego zadaniem jest doprowadzanie świeżego powietrza do pomieszczenia. Za usuwanie zużytego powietrza odpowiadają natomiast kanały wentylacji grawitacyjnej.
W teorii taki zestaw (nawiewnik plus kanały wentylacyjne) powinien zapewnić sprawną wentylację w całym domu. Jest to jednak uzależnione od wielu zmiennych. Przede wszystkim od wyboru odpowiednich nawiewników, zmiany swoich przyzwyczajeń oraz od dbania o drożność kanałów.
Nawiewniki okienne można kupić łącznie z oknami lub dokupić i zamontować na już istniejące okna.

Rodzaje nawiewników okiennych    

Nawiewniki higrosterowane

Ich zaletą jest to, że praktycznie nie wymagają żadnej obsługi, działają bowiem automatycznie. Stosuje się w nich taśmę poliamidową, która reaguje na zmiany wilgotności w pomieszczeniu. Gdy wilgotność wzrasta (zwykle powyżej 70%), taśma zmienia swoją długość, co powoduje otwarcie przepustnicy i rozpoczęcie nawiewu świeżego powietrza. Analogicznie przepustnica zamyka się, gdy powietrze w pomieszczeniu jest zbyt suche (wilgotność spada poniżej 30%).

Nawiewniki higrosterowane AERECO

Nawiewniki higrosterowane AERECO

Nawiewniki ciśnieniowe

Reagują na różnice ciśnień, jakie panują wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Stopień otwarcia przepustnicy jest większy wraz ze wzrostem ciśnienia. Użytkownik ma możliwość ręcznego zablokowania przepływu powietrza, co przydaje się np. w czasie wichury.

   Nawiewniki ciścnieniowe

      Nawiewniki ciścnieniowe 

Nawiewniki w 100% ręczne

Użytkownik reguluje stopień otwarcia nawiewnika, decydując o ilości dostarczanego powietrza ręcznie, zmieniając położenie przepustnicy nawiewnika. Nawiewniki sterowane ręcznie najczęściej stosowane są w miejscach, gdzie przepisy ograniczają użycie nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych.

Kiedy stosowanie nawiewników okiennych ma sens?

Zdecydowanie w sytuacji, gdy w budynku została wykonana wyłącznie wentylacja grawitacyjna. Latem jej skuteczność jest bardzo niska, co oznacza konieczność wymuszenia ruchu powietrza poprzez otwieranie okien. To z kolei wiąże się z ryzykiem przeciągów, walką z owadami i wnikaniem zanieczyszczeń do wnętrza.

Nawiewnik higrosterowany lub ciśnieniowy zwalnia właściciela z obowiązku pilnowania, by do pomieszczenia zostało doprowadzone świeże powietrze. Nie zapominajmy jednak, że skuteczność tych urządzeń jest uzależniona od warunków atmosferycznych. Szczególnie dotyczy to nawiewników z taśmą poliamidową, które często reagują zbyt późno (gdy wilgotność jest już bardzo wysoka).

Nawiewniki okienne

Zalety nawiewników

Nawiewniki okienne połączeniu ze sprawną wentylacją grawitacyjną zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i znacząco minimalizują ryzyko np. zaczadzenia.
Warto także wspomnieć, że nawiewniki mogą przyczynić się do obniżenia kosztów ogrzewania. Dostarczają świeże powietrze tylko wtedy, gdy jest ono potrzebne. W dodatku ilość chłodnego powietrza wprowadzanego do pomieszczenia jest znacznie mniejsza niż w przypadku standardowego wietrzenia. O montażu nawiewników bezwzględnie powinny pomyśleć osoby, które nie posiadają  wentylacji mechanicznej, a które chcą zadbać o swoje bezpieczeństwo i dobrą jakość powietrza.

Brak skutecznej wentylacji jest przyczyną zawilgocenia pomieszczeń, co powoduje rozwój grzybów i pleśni, a w konsekwencji fatalnie odbija się na zdrowiu domowników, szczególnie dzieci.

Czytaj o naszych dodatkach i akcesoriach okiennych: okna Aluplast -  akcesoria